Liên hệ

Tên công ty
Xưởng Tùng Giang Laser – Chuyên Gia Công Cắt Vải Laser Tại Hà Nội

Giám đốc
Lê Văn Tùng

Hotline:
0961.212.830

Địa chỉ: 
Xóm 8 – Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội.

Email: 
lazeninhhiep@gmail.com